Werkgevers

Zijn je medewerkers financieel gezond?

Een bedrijf is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Deze kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. En 1 op de 5 huishoudens kampt met problematische schulden. Grote kans dus dat ook bij jouw medewerkers financiële problemen bestaan.

Veel gestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij of heb je ondersteuning nodig? Neem contact met ons op!

Geldzorgen tijdig signaleren bij op de werkvloer. Dat is waar de e-learning Schuldenproblematiek bij helpt. Ook krijg je met de e-learning handvatten om je medewerker naar een oplossing te bewegen, zonder in de schoenen van de schuldhulpverlener te stappen. Met deze e-learning leer je geldzorgen te herkennen en bespreken, en welke ondersteuning je medewerkers of cliënten kan bieden.

Duur: 1,5 uur
Voor: HRM adviseurs, leidinggevenden, werkgevers en jobcoaches

Er zijn vele signalen die kunnen wijzen op financiële zorgen bij een medewerker. Eén of twee signalen zegt misschien niets, maar meerdere signalen vergroten de kans op financiële problemen bij je medewerker.

Basissignalen

 • Regelmatige verzoeken om meer uren te werken
 • Structureel (willen) overwerken
 • Hoog (en vaak kort) ziekteverzuim
 • Verzoek uitbetaling vakantiedagen

Bij onderstaande signalen is er vaak sprake van ernstige betalingsachterstanden en echte geldproblemen

 • Loonbeslag
 • Regelmatige verzoeken om een voorschot op het salaris of het vakantiegeld
 • Fraude of diefstal
 • Vragen over het (late) betaalmoment van het salaris

Signalen op de werkvloer

Signalen werkprestaties

 • Concentratieproblemen of stressgevoeligheid
 • Vermindering productiviteit
 • Oververmoeidheid en vergeetachtigheid
 • Vaak te laat komen
 • Afspraken niet nakomen
 • Veel privégesprekken onder werktijd
 • Chaotisch en slordig

Signalen houding en gedrag

 • Snel geprikkeld
 • Onverzorgd uiterlijk
 • Stillere of meer teruggetrokken houding
 • Weinig tot niet op vakantie gaan
 • Ziek melden in de vakantie

Omgang met collega’s

 • Geen bijdrage aan cadeaus/uitjes
 • Geld lenen van collega’s

Signalen privésituatie (life-changing events) die een reden kunnen zijn om het gesprek met een medewerker over gezonde financiën aan te gaan

 • Geboorte van kinderen
 • Scheiding
 • Overlijden partner
 • Ernstige of langdurige ziekte (van kind of partner)
 • Werkloosheid partner
 • Langdurig mantelzorg moeten geven aan ouders of andere familieleden
 • Grote inkomensdaling (van partner)

Allereerst: Maak het bespreekbaar! Hiermee doorbreek je het taboe en geef je vertrouwen.

 • Zoek een rustige plek waar de medewerker zich veilig voelt
 • Vertel wat je ziet, de feiten, zoals weinig concentratie, verzuim, ….. .
 • Geef aan dat je je zorgen maakt. Vraag actief naar geldzorgen; geldzorgen is niet iets om je
  voor te schamen, het kan iedereen overkomen.
 • Vraag of de medewerker hulp wil.
 • Bij geen respons: geef aan dat de werknemer altijd bij je terug mag komen voor advies.

Daarna: Schakel hulp in. Je hoeft als werkgever de problemen niet zelf op te lossen; daar zijn gespecialiseerde professionals voor.

 • De schuldhulpverlener kan ook een eerste gesprek met je medewerker voeren op locatie in
  jouw organisatie.
 • Schuldhulpverlening of budgetbeheer zijn inzetbaar bij geldzorgen. Er hoeven (nog) geen schulden te zijn.
 • Neem contact op met je gemeente:
  – Voor werkgevers in Nederweert, bel: 0345-479779 (Plangroep)
  – Voor werkgevers in Weert, bel: 0495-575785 (afd. Schulddienstverlening)
 • Ga het gesprek aan met een medewerker bij een levensgebeurtenis (geboorte, overlijden
  gezinslid, scheiding, verhuizing enz), ook over de financiële situatie
 • Maak geld(zorgen) een bespreekbaar onderwerp:
  – Posters/flyers op de werkvloer;
  – Gebruik intranet om geldzorgen bespreekbaar te maken;
  – Maak persoonlijke financiën een vast onderdeel van het jaargesprek;
  – Neem persoonlijke financiën op in HR-beleid;
  – Organiseer voorlichting aan medewerkers over geld(zorgen);

Stichting 155
Heeft je bedrijf financiële problemen? Kijk dan op de website van Stichting 155. Daar vind je veel
informatie en kun je een geldnood scan invullen. Via de stichting kun je financiële ondersteuning
krijgen.

Bijstand voor ondernemers
Kom je als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor jouw onderneming
in gevaar komt? In bepaalde gevallen kun je dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz).
Meer informatie voor bedrijven in Nederweert
Meer informatie voor bedrijven in Weert

 

Nieuws

Agenda

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!